English Camp 2014 KSU and SPK EIS Class 18-20 June 2014

English Camp 2014 KSU and SPK EIS Class 18-20 June 2014

<click here all photo>

Advertisements
Categories: ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

 

 

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง ปิด-เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556-2557

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

ประเพณีมอบดอกไม้

แสดงความยินดีกับ  พี่ๆ  ม.6  ที่สอบติดตรง (ปีการศึกษา 2557)

ประจำวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2557

<All Photo Click  Here>

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

EIS : Trip 2556

EIS Trip 2013

27-29 November 2013

At Koh Samaesarn

<All Photo Click Here>

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้อง 20 มิถุนายน 2556

<All Photo Click Here>

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

Photo : EIS camp 2013

EIS Camp 2013

English for comunication

21-23 May 2013

At Rai Pu Phan Resort

Somdetpittayakom school Kalasin provine

<All photo click here> 

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งสำหรับผู้ใช้เว็บ EIS

แจ้งสำหรับผู้ใช้เว็บ EIS ตอนนี้เว็บไซต์ของเรากำลังปรับปรุง จะเปิดใช้บริการใหม่ในเร็วๆ นี้

 

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

EIS Camp 2013

EIS Camp 2013

English for comunication

21-23 May 2013

At Rai Pu Phan Resort

Somdetpittayakom school Kalasin provine

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) (วีดีทัศน์)

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) (แผ่นพับ)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (แผ่นพับ)

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

ปฏิทินรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556

ปฏิทินรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

VTR : EIS trip Koh samaesarn 7-9 November 2012

VTR : EIS trip Koh samaesarn 7-9 November 2012

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการโครงการศึกษาดูงาน เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

กำหนดการโครงการศึกษาดูงาน เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

โครงการเรียนรู้ ดูงานการศึกษา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการเรียนรู้ ดูงานการศึกษา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน

Categories: ไม่มีหมวดหมู่

บลอกที่ WordPress.com .